Θέλεις να λαμβάνεις ενημέρωση για όλα τα νέα σχετικά με το πρόγραμμα “Σχολείο χωρίς Στερεότυπα - Όλες δυνατές, όλοι ίσοι”;

Το έργο “Σχολείο χωρίς Στερεότυπα - Όλες δυνατές, όλοι ίσοι” είναι ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης και δικτύωσης εκπαιδευτικών, από την Α/Βάθμια & Β/Βάθμια εκπαίδευση, και καθηγητών/τριων και συμβούλων ΣΕΠ που θέλουν να γνωρίσουν νέους τρόπους να φέρουν την έμφυλη ισότητα πιο κοντά στις τάξεις τους και στην εκπαιδευτική διαδικασία.
* indicates required

Θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σου για να σε ενημερώνουμε για τις δράσεις και τα σχετικά νέα του προγράμματος “Σχολείο χωρίς Στερεότυπα - Όλες δυνατές, όλοι ίσοι”. Μπορούμε να σε ενημερώνουμε μέσω: